หน้าแรก

ใกล้ใจคลินิก | คลินิกเวชกรรม

ตรวจโรคทั่วไป โรคเด็ก โรคสตรี ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ทำแผล ออกใบรับรองแพทย์

ทีมแพทย์ผู้ก่อตั้ง ใกล้ใจคลินิก

หมอฝ้าย (หมอสูติฯ)
แพทย์หญิง อวัสดา บุณยัษเฐียร
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิง อวัสดา บุณยัษเฐียร ได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) ด้านมะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecologic Oncology) และคุณหมอยังเคยได้รับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ในขณะที่เรียนอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอนุ่น (หมอชุมชน)
แพทย์หญิง อรรธนิศา บุณยัษเฐียร
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิง อรรธนิศา บุณยัษเฐียร ได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2552
หมอแฟง
แพทย์หญิง พัชรพร บุณยัษเฐียร
เกียรตินิยมอันดับสอง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพทย์หญิง พัชรพร บุณยัษเฐียร ได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ขณะนี้คุณหมอเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกใกล้ มธ. ศูนย์รังสิต

ใกล้ใจคลินิก ตั้งอยู่บริเวณถนนเชียงราก-บางขัน อยู่ติดกับประตูเชียงราก 2 ของ มธ. ศูนย์รังสิต ไม่ต้องเดินทางไกล และไม่ต้องรอนาน

บริการตรวจสุขภาพ

ทางคลินิกมีบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทั่วไป โรคเด็ก และโรคสตรี และมีบริการตรวจเลืือดโดยห้องแล็บที่มีมาตรฐาน

ฉีดวัคซีนและทำแผล

ทางคลินิกมีบริการฉีดวัคซีนเด็ก วัคซีนผู้ใหญ่ และมีบริการทำแผล ล้างแผล และตัดไหม สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน

ออกใบรับรองแพทย์

ทางคลินิกมีบริการออกใบรับรองแพทย์เพื่อการลาป่วย การสมัครงาน การทำงานต่างประเทศ และการสอบใบขับขี่

Visitors: 21,208