หน้าแรก

ใกล้ใจคลินิก | แพทย์หญิงอวัสดา

ตรวจโรคทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจภายในโดยสูติแพทย์ อัลตราซาวด์ปรึกษาการคุมกำเนิด ฝากครรภ์ จี้หูด ทำแผล ฉีดวัคซีน ออกใบรับรองแพทย์

ผู้ก่อตั้งคลินิก

หมอฝ้าย (หมอสูติฯ)
แพทย์หญิงอวัสดา บุณยัษเฐียร
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงอวัสดา บุณยัษเฐียร ได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) ด้านมะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecologic Oncology) และคุณหมอยังเคยได้รับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ในขณะที่เรียนอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอนุ่น (หมอชุมชน)
แพทย์หญิงอรรธนิศา บุณยัษเฐียร
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงอรรธนิศา บุณยัษเฐียร ได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2552
หมอแฟง
แพทย์หญิงพัชรพร บุณยัษเฐียร
เกียรตินิยมอันดับสอง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพทย์หญิงพัชรพร บุณยัษเฐียร ได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ขณะนี้คุณหมอเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกใกล้ มธ. ศูนย์รังสิต

ใกล้ใจคลินิก ตั้งอยู่บริเวณถนนเชียงราก-บางขัน อยู่ติดกับประตูเชียงราก 2 ของ มธ. ศูนย์รังสิต ไม่ต้องเดินทางไกล และไม่ต้องรอนาน

บริการตรวจสุขภาพ

ทางคลินิกมีบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทั่วไป โรคเด็ก โรคสตรี ตรวจภายในโดยสูติแพทย์ อัลตราซาวด์ ฝากครรภ์ ปรึกษาการคุมกำเนิดและมีบริการตรวจเลืือดโดยห้องแล็บที่มีมาตรฐาน

ฉีดวัคซีนและทำแผล

ทางคลินิกมีบริการฉีดวัคซีนเด็ก วัคซีนผู้ใหญ่ และมีบริการทำแผล ล้างแผล จี้หูด และตัดไหม สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน

ออกใบรับรองแพทย์

ทางคลินิกมีบริการออกใบรับรองแพทย์เพื่อการลาป่วย การสมัครงาน การทำงานต่างประเทศ และการสอบใบขับขี่

Visitors: 24,007