เกี่ยวกับเรา

ใกล้ใจคลินิก เป็นคลินิกเวชกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเชียงราก-บางขัน อยู่ติดกับประตูเชียงราก 2 ของม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการนักศึกษาและประชาชนบริเวณโดยรอบม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ใกล้ใจคลินิกได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยทีมแพทย์ 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ มีรายนามดังต่อไปนี้

  • แพทย์หญิง อรรธนิศา บุญยัษเฐียร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์หญิง อวัสดา บุณยัษเฐียร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์หญิง พัชรพร บุณยัษเฐียร แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

Visitors: 187,850