ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ทางใกล้ใจคลินิก มีบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย โดยมีบริการที่เป็นที่นิยมดังนี้

มีการตรวจ 13 รายการ

  • ราคาพิเศษ 1,130 บาท

เป็นการตรวจ Anti-HIV

  • ราคาพิเศษ 490 บาท

เป็นการตรวจด้วยวิธี Thin Prep

  • ราคาพิเศษ 1,200 บาท

โดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • ราคาพิเศษ 300 บาท
Visitors: 24,007