ฉีควัคซีนและทำแผล

รายการทำแผล   ค่าบริการ
• ค่าทำแผล เริ่มต้น  170 บาท
• ค่าหัตถการ เริ่มต้น 100 บาท
• ค่าตัดไหม เข็มละ 80 บาท
       
รายการฉีดวัคซีน   ค่าบริการ
• ไวรัสตับอักเสบบี   590 บาท
• ไวรัสตับอักเสบเอและบี   1,490 บาท
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่   590 บาท
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่   790 บาท
  (4 สายพันธุ์)      
• ไวรัสมะเร็งปากมดลูก   2,250 บาท
  (2 สายพันธุ์)      
• ไวรัสมะเร็งปากมดลูก   2,700 บาท
  (4 สายพันธุ์)      
• แพ็คเกจมะเร็งปากมดลูก   6,600 บาท
  (วัคซีน Cervarix 3 เข็ม)      
• ไวรัสอีสุกอีใส   1,490 บาท
• ไวรัสงูสวัส   4,960 บาท
• แบคทีเรียนิวโมคอคคัส   2,490 บาท
  (ผู้ใหญ่)      
Visitors: 187,850