ฉีควัคซีนและทำแผล

รายการทำแผล   ค่าบริการ
• ค่าทำแผล เริ่มต้น  140 บาท
• ค่าหัตถการ เริ่มต้น 100 บาท
• ค่าตัดไหม เข็มละ 50 บาท
       
รายการฉีดวัคซีน   ค่าบริการ
• ไวรัสตับอักเสบเอ   1,510 บาท
• ไวรัสตับอักเสบบี   590 บาท
• ไวรัสตับอักเสบเอและบี   920 บาท
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่   590 บาท
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่   790 บาท
  (4 สายพันธุ์)      
• ไวรัสมะเร็งปากมดลูก   2,250 บาท
  (2 สายพันธุ์)      
• ไวรัสมะเร็งปากมดลูก   2,600 บาท
  (4 สายพันธุ์)      
• ไวรัสอีสุกอีใส   1,270 บาท
• ไวรัสงูสวัส   4,960 บาท
• แบคทีเรียนิวโมคอคคัส   2,490 บาท
Visitors: 36,908