สูติ-นรีเวชกรรม

บริการด้านสูติ-นรีเวช

ใกล้ใจคลินิก | แพทย์หญิงอวัสดา มีบริการตรวจโรคสำหรับสตรี การคุมกำเนิด การตรวจตรรภ์และฝากครรภ์ โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาด้านมะเร็งวิทยานรีเวช

ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin prep

  • ราคาพิเศษ 1,200 บาท

ยาคุมกำเนิดแบบฉีด 3 เดือนครั้ง (DMPA)

  • ราคาพิเศษ 150 บาท

ตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้ปัสสาวะ

  • ราคาพิเศษ 150 บาท

ฝากครรภ์ครั้งแรก

  • ราคาพิเศษ 1,800 บาท
Visitors: 24,005