ตรวจครรภ์

รายการ ค่าบริการ

• ตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้ปัสสาวะ

150

บาท

• ตรวจการตั้งครรภ์แบบแม่นยำสูง
  (ตรวจฮอร์โมนในรกและเลือด)

480

บาท

• อัลตราซาวด์ (ย่อย)
   - ดูหัวใจ
   - ดูน้ำหนัก 
   - ดูท่าของทารก

250-350บาท• อัลตราซาวด์ ความละเอียดสูง
  (ปริ้นต์รูป)
   - ดูอายุครรภ์และกำหนดคลอด
   - ดูความผิดปกติของทารก
   - ดูแขนขา มือ หัวใจ ท้อง
     กระดูกสันหลัง ศีรษะ
   - ดูตำแหน่งรก
   - ดูปริมาณน้ำคร่ำ
   - ดูเพศ

800
บาท
  • ตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  แบบเจาะเลือด 1 ครั้ง
  (กลูโคส 50 กรัม)

300


บาท


• ตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  แบบเจาะเลือด 4 ครั้ง
  (กลูโคส 100 กรัม)

620


บาท


• ตรวจดาวน์ซินโดรม

3,500

บาท

• ตรวจโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย

550

บาท 

• ตรวจโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย
  แบบระบุชนิดแอลฟา (alpha thal 1)

1,190

บาท

Visitors: 187,850