ตรวจโรคสำหรับสตรี

รายการ ค่าบริการ

• ค่าบริการทางนรีเวชกรรม

350

บาท

• เครื่องมือตรวจภายในแบบเฉพาะบุคคล
  (ใช้แล้วทิ้ง)

100

บาท
 

• ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ thin prep

1,200

บาท 

• ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ thin prep
  และตรวจหาเชื้อ HPV ในระดับ DNA
  (แม่นยำสูง)

2,190

 

 

บาท

 

 

• จี้หูดหงอนไก่

300-500

บาท

   
ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับสตรี

• แพ็คเกจที่ 1
   - ตรวจภายในโดยสูติแพทย์ 
   - ตรวจมะเร็งปากมดลูก
     แบบ thin prep 
   - อัลตราซาวด์ดูความผิดปกติ
     ของมดลูกและรังไข่

1,750

บาท

• แพ็คเกจที่ 2
  - ตรวจภายในโดยสูติแพทย์ 
  - ตรวจมะเร็งปากมดลูก
    แบบ thin prep 
  - ตรวจเชื้อ HPV ในระดับ DNA 
    (แม่นยำสูง)
  - อัลตราซาวด์ดูความผิดปกติ
    ของมดลูกและรังไข่ 

2,770บาท


 

 

Visitors: 187,850