การคุมกำเนิด

รายการ ค่าบริการ

• ยาคุมกำเนิดแบบฉีด 3 เดือนครั้ง
  (DMPA)

150

บาท

• ยาคุมกำเนิดแบบฉีด 1 เดือนครั้ง
  (cyclofem) (เหมือนการกินยาคุมกำเนิด)

280

บาท

   

 

Visitors: 65,231