การคุมกำเนิด

รายการ ค่าบริการ

• ยาคุมกำเนิดแบบฉีด 3 เดือนครั้ง
  (DMPA)

250

บาท

• ยาคุมกำเนิดแบบฉีด 1 เดือนครั้ง
  (cyclofem) (เหมือนการกินยาคุมกำเนิด)

380

บาท

• ยาคุมกำเนิดแบบฝังนาน 3 ปี
  (implanon MXT)
  *** กรุณานัดหมายล่วงหน้า

3,650

บาท

   

 

Visitors: 187,850